Domů Login Registrace F.A.Q. Pravidla Soukromí Kontakt
 

.: Pravidla systému ProfiHits.cz :.Registrací zároveň potvrzujete že znáte tato pravidla a berete je jako závazek:


§1) Manipulace se systémem

I. Uživatel, který poruší pravidla a nebo používá nějaký manipulační systém, bude potrestán odečtením nejméně 1000 bodů z konta.

Není dovoleno AutoHits nějak donutit zobrazení započítat, navzdory tomu,že jste neviděli žádnou stránku. Tento druh manipulace vede k bezodkladnému zrušení konta.

Přesné "potrestání" bude posuzované AutoHits týmem podle toho jakou mírou se uživatel dopustil porušení pravidel. V závažných případech bude Vaše konto zablokováno.


II. Uživatel se zavazuje Viewbar neotvírat automaticky v jiných Frames, IFrames anebo podobném. Uživatel bude používat Viewbar jen přes daný odkaz.

III. V každém přestupku proti zákonům nebo pravidlům zachováváme následující kroky: Tresní oznámení kvůli podvodu a nebo poškození Image, Smazáním pohledávek a nebo referenta, snížení výměného ratia.


Kdo poruší pravidla, riskuje zablokování a nebo též i že jeho konto bude bez varování zrušeno. Tím se ztratí všechny kredity. Pokud si nejste jisti, tak se radši předem zeptejte.


§2)Duplicita kont, správa kont
I. Na kazdou osobu je dovoleno jen jedno konto uživatele (členství).

II. Ponecháváme si právo, vyloučit jakékoliv uživatele z našeho systému i bez udání důvodu.


III. Osobní údaje: Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně registrační údaje. Údaje, které jsou poskytnuty v rámci Registrace může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit vyjma e-mailové adresy. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


§3)SPAM

"Spam" je zakázaný, proto není dovolená nevyžádaná reklama ve formě emailů, vyplňováním v novinkách, telegramech,fórech,knihách návštěv atd. na získavání nových užiatelů (referals).


§4)Obsah zobrazovaných (shlédnutých) stránek

I. AutoHits není je zodpovědná za obsah a nebo obrázky, které byly ve výměně traffic zobrazené. Tímto se naplno distancujeme od obsahů uživatelských stránek !!!

II. Webstránky, jejichž obsahem je: rasizmus, vyvolávání k násilí a všechno ostatní, co je posuzované jako ultra-pravicové a ilegální se nemohou stát uživateli.
III. Registrací potvrzujete že je Vám více než 18 (21) let, že Vás nepohoršuje nahota a souhlasíte se shlédnutím a propagací erotických stránek!

Jsou povoleny stránky které obsahují vyobrazení sexuálního aktu nebo pornografické materiály ovšem každý z uživatelů našeho systému MUSÍ být plnoletý a nesmí jej pohoršovat nahota a erotika (adult). Na takovéto stránky může být upoutáno. Každý z uživatelů má možnost vypnou zobrazování adult stránek při svém surfování. Při registraci svého webu musíte zvolit ve vlastnostech stránky "Erotika (adult)? - ANO !!. Pokud Erotický web správně takto neoznačíte, vystavujete se riziku blokace Vašich stránek v systému, odečtu kreditů z konta, nebo i zrušení celého Vašeho konta bez náhrady !!.

IV. Každá stránka múže být v systému vložena pouze jednou. Je zakázáno vkládat stejné stánky do systému vícekrát.

V. Na stránkách nemohou být vložené žádné skripty, které ruší normální surfování.

K tomuto patří ty:
  • které aktuální stránky v sekundovém rytmu vtláčejí do předpolí.
  • u kterých se při otevření, zavření a nebo při pobídnutí se na stránce otvírají víceré okna (Popups).
  • u kterých se Frame ve Viewbaru zničí a zvětší se na celkovou velikost stránky (Frameničitel, Framebreaker, stránky, které lomí frame, a tím trvale ovlivňují náš systém).
  • Jsou zakázány stránky, které ruší uživatele systému zvuky nebo hudbou.
    Takovéto stránky mají v autohits všeobecné menší návštěvnost!
  • Stránky, které inicializují instalaci dialerů a nebo něčeho podobného a nebo stránky,
    u kterých popup inicializuje instalaci dialeru a nebo se vložily jako startovací stránka a nebo bookmark budou zablokované.
  • Stránky které obsahují zvuky na pozadí, nutí uživatele někam klikat, nebo otevírají upozorňovací okna, formuláře apod. budou zablokované!


VI. Stránky které obsahují refferal (affiliate) odkazy (např www.cizisystem.com...?ref=josefnovak, ?aff=josefnovak)
dealer odkazy (např www.cizisystem.com...?deal=josefnovak, ?IDP=111), ?partner..
a nebo surfovací odkazy (např www.cizisystem.com?...surf=josefnovak) jiných společností budou zablokované.
Povoleny jsou jen stránky ve vašem vlastnictví.


§5)Provoz systému

I. Ponecháváme si právo nabízené služby kdykoli změnit. Uživatelé o tom budou stále informováni.

Akceptujete, že Vás budeme informovat v nepravidelných obdobích v newsletru ohledně vypadků serveru, nových funkcích, napravení chyb a ostatních novinek.

II. Systém je v beta verzi a na kredity nevzniká právní nárok. Stránky v systému nejsou naším vlastnictvím ani je nemůžeme nijak upravovat, případné spory se budou řešit s vlastníky konkrétních stránek. Zříkáme se odpovědnosti .Používáním tohoto systému tato pravidla bez výhrad akceptujete.

Předpisový provoz např. nepřetržitý provoz není garantován. Za všechny škody, které tím nastanou nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

III. Ponecháváme nám právo tyto pravidla kdykoli změnit bez jakéhokoliv předčasného prohlášení. Každému uživateli to bude oznámeno a ten musí tato nová pravidla akceptovat, aby mohl náš systém i nadále používat. Akceptuje-li uživatel tyto zmeny, stanou se okamžitě platné. Odporuje-li uživatel změněným pravidlům, není oprávněný nadále náš systém užívat. Naspořená "pohledávka" je tím ztracena.


Team ProfiHits.cz

Reklama:
Domů | Login | Registrace | FAQ | Pravidla | Ochrana soukromí | Kontakt